Underside1

Herunder er citeret "Redaktionen" fra Runestenen nr. 1.
Redaktionen

Den 10. januar 1993 opstod ideen. Grønbjerg skal ha' et lokalblad! Som sagt så gjort. Vi holdt det første indledende møde, hvor vi formulerede bladets formål, bestemte bladets navn, og hvor vi kom med retningslinjer for bladets indhold. Bladets navn og logo kan ses af forsiden, indholdet vil fremgå af de følgende sider og "Runestenens" formål kommer her:

Det er Runestenens formål, gennem et upolitisk blad, at udbrede kendskabet til lokalsamfundet (Nr. Omme sogn), herunder at være talerør for sognets foreninger og institutioner, formidle praktiske oplysninger og komme med virksomheds- og personportrætter.

"Runestenen" skal økonomisk hvile i sig selv, og midlerne til driften skal komme fra foreningskontingenter og annonceindtægter.

Redaktionen mener, at "Runestenen" skal udkomme 6 gange årligt. Omfanget vil afhænge af den stofmængde, der indkommer fra gang til gang.

Vi vil hermed opfordre alle til at komme med bidrag, forslag eller ideer til indlæg i bladet. Ligeledes vil vi gerne høre jeres mening om bladet, det gælder både opsætning, læsbarhed eller skriftstørrelse. Vi vil naturligvis søge at gøre bladet så alsidigt som overhovedet muligt. Vi forsøger ligeledes at finde en form der er praktisk, og vil være konstant fra gang til gang, så faste oplysninger og artikler kan findes på samme plads hver gang. Der vil således være en arrangementskalender, der vil nævne diverse arrangementer, og såfremt der er speciel omtale af arrangementet, vil det foregå andetsteds i bladet. Der vil være mulighed for private at annoncere i bladet (små-annoncer). ”Hvem mangler en tricykel” eller ”gulerødder sælges” osv. Disse annoncer kan man få i bladet for kr. 20,- pr. stk.

Bladet vil også være åben for debat, så hvis man vil diskutere eller kommentere lokale begivenheder, skal man blot skrive. Kan vi læse hvad der skrives, skal vi nok bringe det i bladet. Vi vil også her benytte lejligheden til, at takke de foreninger og annoncører der har muliggjort dette initiativ. Vi vil samtidig med, benytte lejligheden til også at opfordre læserne til at støtte foreningerne og vore annoncører, for derigennem at støtte os. Tiden vil nok snart være inde til at afsløre redaktionens sammensætning:

Mogens Ballegaard

Spåbækvej 2, 97 38 43 32

Finn Krogh Jørgensen

Ørnhøjvej 30, 97 38 40 59

Alan Larsen

Ørnhøjvej 8, 97 38 40 09

{Adresserne er ikke aktuelle længere}

Runestenen er Grønbjergs lokalblad.

Udgivelsen af den første Runesten fandt sted d. 15. marts 1993.

Udgaven var kopieret på kopimaskine og hæftet sammen af redaktionsmedlemmerne. Dog havde vi maskiner til arbejdet.

Vi fandt dog hurtigt ud af at der måtte være råd til at lade bladet trykke på et trykkeri.

Det første nummer var på 28 sider, siden har bladet ligget på mellem 36 og 64 sider.

I dag redigeres Runestenen af Mogens Ballegaard.

Ud over bladet Runestenen udkommer der hver weekend en mail til de der er tilmeldt Runestenens mailservice. Mailen indeholder den kommende uges aktiviteter og arrangementer i sognet.

Derudover kan der komme specielle meddelelser oplysninger samt nyt fra sognet.