Stort fremmøde til Borgermødet i Grønbjerg den 23. november 2015

Fantastisk stor opbakning til borgermødet i Grønbjerg der handlede om modtagelse af omkring 20 – 25 flygtninge i Grønbjerg. Omkring 100 personer var mødt op ca. 20% af Grønbjergs voksne befolkning. Efter oplæggene fra panelet – Hans Østergaard, Byrådet, Tina Christensen Integrationsafdelingen i RKSK, Enes Begovic, tidligere Grønbjergbo, Beyhan Nielsen, Grønbjerg med tyrkiske rødder og Anne Marie Thorup kontaktperson til en flygtningfamilie i Ringkøbing, var der relevante og gode spørgsmål og kommentarer til aftenens emne.