Service

Vandværket:
Al henvendelse ang. måleraflæsning bedes rettet til Spjald Fjernvarme
Tlf.: 97 38 16 85
Hvor der også er døgnvagt i tilfælde af tekniske problemer

Kirkebil:
Tlf.: 20 85 24 11 -
Videbæk Taxi

Videbæk Taxi
Bent Steffensen
Algade 37, Grønbjerg
Tlf.: 20 85 24 11

Zoneterapeut:
Tina H. Kirk
Holmgårdsvej 2
Grønbjerg
Tlf. 22 37 72 33

Tyttebøvsen - Privat Dagpleje
Bolette Leegaard
Algade 30
Tlf.: 22 67 54 75

Bolettes Stofbutik
Bolette Leegaard
Annebergvej 5
Fredag 16-18
Lørdag og Søndag 11 - 17
Tlf.: 22 67 54 75

Ringkøbing Politi
Tlf. 96 14 14 48

Indsamling ved Bisættelser og begravelser fra Nr. Omme Kirke
Grethe Lauridsen
tlf.: 30 27 96 10
Herdis Tang
tlf.: 21 72 21 11

Genbrugspladsen:
P-pladsen på Annebergvej/Svinget
Åben 24-7-365

Lægehuset i Spjald
Tlf: 97 38 16 00
Telefontid: 9.30 - 12.30

Lægerne i Tim
Tlf.: 97 33 34 11
Telefontid: 8.00 - 9.00

Vagtlægen:
Tlf.: 70 11 31 31

Ørnhøj-Grønbjerg
Kraftvarme
Tlf.: 97 13 15 00
Døgnvagt
Tlf.: 30 97 69 70

Billardklubben: Niels Erik Jakobsen 21 72 30 40
Byrådet - lokalt: Hans Østergaard, Spjald (V) 20 30 67 10
Byrådet - lokalt: Søren Elbæk, Spjald (S) 40 31 66 40
Grønbjerg Bypark Charlotte N. Dyrberg 40 46 07 59
NaturMusen:Børnehave - SFO-Vuggestue Klaus Wolff 23 70 40 66
Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen 97 38 41 77
Flagallé: Jens Sandal 61 41 71 54
Forsamlingshuset udlejning: Henrik Pedersen 24 79 20 55
Forsamlingshuset udlejning: 97 38 20 55
GB-Hjemmets venner: Annette Pedersen 97 70 90 60
Grønbjerg-2000: Claus Bak 23 39 41 13
Grønbjerg Friskole: Per Thomsen 30 10 89 14
Grønbjerg Aktiv (GA) Fmd. Heidi Mouridsen 61 85 42 04
GA Gymnastikudvalg: Leif Vestergaard 40 31 63 80
GA Fodboldudvalg: Claus Bak 23 39 41 13
GA Klubudvalg: Sally Vestergaard 27 59 43 06
GA Badmintonudvalg: Henrik Mortensen 24 46 47 30
Jagtforeningen: Jørgen Bank 31 34 44 98
Grønbjerg Inovækst: Sten Schmidt 97 38 48 48
Kirkebetj /Graver: Iver Sørensen 21 68 19 65
Kultur og Samvær: Klaus Jensen 23 20 52 32
Organisten Dorte Sønderby 30 22 62 35
Lokalhistorisk arkiv: Mogens Ballegaard 25 47 05 89
Læsekredsen: Helle Engestoft 40 29 10 73
Bolettes Stofbutik Bolette Leegaard 22 67 54 75
Margrethes døtre: Marianne Telle 22 56 19 82
Menighedsrådet: Else Pedersen 97 38 43 73
Nr. Omme: Graver kontor 21 68 19 65
Præsten (vikar) Gitte Ishøy 61 68 11 31
Præsten (sognepræst) Lykke Kloch Sørensen 24 45 12 32
Runestenen Mogens Ballegaard 25 47 05 89
Røde Kors Besøgstjeneste 97 17 33 54
Røde Kors Nørklerne Grethe Lauridsen 30 27 96 10
Skilte v/byporte Joan Nielsen 41 61 22 90
Sogneforening Jonas Fejsø 40 92 35 42
Strikkecafe Lis Helles 25 75 03 54
Støtteforeningen - Friskole Hans Uhd Jacobsen 30 25 66 15
Tyttebøvsen Privat dagpleje Bolettte Leegaard 22 67 54 75
Vandværket Per H. Lauritsen 97 38 44 86
Vandværket Driften Spjald Fjernvarme 97 38 16 85
Ørnhøj-Grønbjerg Varme: Vildbj - 97 13 15 00 30 97 69 70

Alarmcentralen: 112            Politiet: 114               Vagtlægen: 70 11 31 31

Postkasserne tømmes ved Bolettes Stofbutik: Mandag - fredag på lidt skiftende tidspunkter

Ringkøbing-Skjern Kommune - Diverse centre: 99 74 24 24