Service

Læge H. Thomsen
Manipulation
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17
Tlf.: 97 38 40 50

Vandværket:
Al henvendelse ang. måleraflæsning bedes rettet til Spjald Fjernvarme
Tlf.: 97 38 16 85
Hvor der også er døgnvagt i tilfælde af tekniske problemer

Kirkebil:
Tlf.: 20 85 24 11 -
Videbæk Taxi

Zoneterapeut:
Tina H. Kirk
Holmgårdsvej 2
Grønbjerg
Tlf. 22 37 72 33

Tyttebøvsen - Privat Dagpleje
Bolette Leegaard
Algade 30
Tlf.: 22 67 54 75

Videbæk Taxi
Bent Steffensen
Algade 37, Grønbjerg
Tlf.: 20 85 24 11

Ringkøbing Politi
Tlf. 96 14 14 48

Indsamling ved Bisættelser og begravelser fra Nr. Omme Kirke
Erna Mikkelsen, Skolevænget 3, Grønbjerg
tlf.: 30 26 42 08

Læge H. Thomsen
Manipulation efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17
Tlf.: 97 38 40 50

 

Genbrugspladsen:
P-pladsen på Annebergsvej
Åben 24-7-365

Lægehuset i Spjald
Tlf: 97 38 16 00
Telefontid: 9.30 - 12.30

Lægerne i Tim
Tlf.: 97 33 34 11
Telefontid: 8.00 - 9.00

Vagtlægen:
Tlf.: 70 11 31 31

Ørnhøj-Grønbjerg
Kraftvarme
Tlf.: 97 13 15 00
Døgnvagt
Tlf.: 30 97 69 70

Billardklubben: Niels Erik Jakobsen 21 72 30 40
Byrådet - lokalt: Hans Østergaard, Spjald (V) 20 30 67 10
Byrådet - lokalt: Søren Elbæk, Spjald (S) 40 31 66 40
NaturMusen:Børnehave - SFO-Vuggestue Klaus Wolff 23 70 40 66
Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen 97 38 41 77
Flagallé: Jens Sandal 61 41 71 54
Forsamlingshuset udlejning: Henrik Pedersen 24 79 20 55
Forsamlingshuset udlejning: 97 38 20 55
GB-Hjemmets venner: Bente Færge 21 43 15 02
Grønbjerg-2000: Claus Bak 23 39 41 13
Grønbjerg Friskole: Per Thomsen 30 10 89 14
Grønbjerg Aktiv (GA) Fmd. Heidi Mouridsen 40 47 82 70
GA Gymnastikudvalg: Leif Vestergaard 40 31 63 80
GA Fodboldudvalg: Claus Bak 23 39 41 13
GA Klubudvalg: Sally Vestergaard 27 59 43 06
GA Badmintonudvalg: Henrik Mortensen 24 46 47 30
Jagtforeningen: Jørgen Bank 31 34 44 98
Grønbjerg Inovækst: Sten Schmidt 97 38 48 48
Kirkebetj /Graver: Iver Sørensen 21 68 19 65
Kultur og Samvær: Klaus Jensen 23 20 52 32
Organisten
Lokalhistorisk arkiv: Mogens Ballegaard 25 47 05 89
Læsekredsen: Helle Engestoft 40 29 10 73
Manuel terapi: Henrik Thomsen 97 38 40 50
Margrethes døtre: Marianne Telle 22 56 19 82
Menighedsrådet: Else Pedersen 97 38 43 73
Nr. Omme: Graver kontor 21 68 19 65
Præsten Bodil Toftdahl 20 87 83 67
Runestenen Mogens Ballegaard 25 47 05 89
Røde Kors Besøgstjeneste 97 17 33 54
Røde Kors Nørklerne Grethe Lauridsen 30 27 96 10
Skilte v/byporte Carina Svanborg 40 92 35 42
Sogneforening Jonas Fejsø 61 75 00 30
Strikkecafe Bodil Jensen 23 26 42 85
Støtteforeningen - Friskole Hanne Gamborg 21 68 06 44
Tyttebøvsen Privat dagpleje Bolettte Leegaard 22 67 54 75
Vandværket Per H. Lauritsen 97 38 44 86
Vandværket Driften Spjald Fjernvarme 97 38 16 85
Ørnhøj-Grønbjerg Varme: Vildbj - 97 13 15 00 30 97 69 70

Alarmcentralen: 112            Politiet: 114               Vagtlægen: 70 11 31 31

Postkasserne tømmes ved Grønbjerg Inovækst Mandag inden kl. 9.00

Ringkøbing-Skjern Kommune - Diverse centre: 99 74 24 24