Sct. Hans aften 2013 i Grønbjerg

Sædvanen tro var der mange besøgende ved Sogneforeningens Sct. Hans-arrangement. Grønbjergvikingen blev uddelt til Ingrid og Johannes Kirk for en stor indsats i Grønbjerg igennem en lang periode og som med parrets ord ikke er ophørt endnu – “Vi kan jo ikke lade være”.

Sct. Hans-talen blev holdt af Søren Nilausen der kurserede over navnebroderen Søren – Kierkegaards liv og levned og måske især “Enten eller”.

foto: Mogens Ballegaard