Runestenen orienterer i uge 38

Runestenen orienterer i ugen  14. – 20. september 2020 (uge 38)

Mandag d. 14. september Grønbjerg Friskole Multirum kl. 18.30
Tilmelding Vinterbadminton

Tirsdag d. 15. september Konfirmandstuen kl. 9.30
Babysalmesang, Frydendalsvej, Grønbjerg

Tirsdag d. 15. september Konfirmandstuen kl. 19.30
Opstillingsmøde, Frydendalsvej, Grønbjerg – Se herunder

Torsdag d. 17. september Grønbjerg Friskole Multisalen kl. 17.00
Generalforsamling i Grønbjerg Inovækst. 

se betingelser her: http://www.gronbjerg-inovaekst.dk/generalforsamlinger/

Lørdag d. 19. september Grønbjerg Friskole
Arbejdsweekend

Lørdag d. 19. september P- Pladsen foran Grønbjerghjemmet, Algade 63 kl. 10.00
Veteranbiludstilling – se herunder

Søndag d. 20. september Abildå Brunkul kl. 10
Høstgudstjeneste – Se herunder


Tilmelding til Vinterbadminton mandag d. 14. september – se Runestenen side 20 ff.


Menighedsrådsvalget 2020 
“BRUG DIN STEMME”

 
Tirsdag d. 15. september 2020 er der valgforsamling, hvor vi skal opstille nye kandidater til menighedsrådet.
Der sidder fem folkevalgte i Nr. Omme Menighedsråd. Sognepræsten sidder med i rådet. Man sidder i rådet i en periode på fire år. Det nye råd tiltræder 1. søndag i advent.
På mødet redegøres der kort for menighedsrådets arbejde i den forløbne periode og for opgaver i kommende periode, som bl.a. vil være at finde ny sognepræst til sognet.
Samme aften afholdes opstillingsmøde og kandidatlisteudarbejdelse.
 
Opstillingsmødet finder sted i konfirmandstuen kl. 19.30, Frydendalsvej
 
Vær med til at sætte præg på din sognekirke – har du spørgsmål så henvend dig gerne til menighedsrådet.

Else Katrine Pedersen
Menighedsrådsformand
Tlf: 20 49 89 31
Email:else@nr-omme.dk

Kresten Vestergaard
Kirkeværge
Tlf: 40 19 65 62
E-mail:kresten@nr-omme.dk

Marianne Hansen
Næstformand
Tlf: 60 71 48 00
E-mail:marianne@nr-omme.dk

Grethe Lorentzen
Sekretær
Tlf: 97 38 44 86
E-mail:grethe@nr-omme.dk

Gravers Kjærgaard
Kassérer
Tlf: 40 74 73 91
E-mail:gravers@nr-omme.dk

 
 
Menighedsrådet
 Fredagsbrev fra Grønbjerg Friskole:

Se fredagsbrevet herKirkebladet med kirketider på sidste side

 

Med venlig hilsen

Runestenen

www.runestenen.dk

 

25 47 05 89 

 

Bankkonto: 7650-2686793

Mobilpay til:  25 47 05 89

 

Runestenens sponsorer og supportere:

Grønbjerg Billardklub – Grønbjerg Friskole – Grønbjerg aktiv – Grønbjerg Jagtforeningen – Grønbjerg Lokalhistorisk Arkiv – Grønbjerg Sogneforening – Grønbjerg Vandværk – Kultur og Samvær – Margrethes Døtre – Nr. Omme Menighedsråd – Grønbjerghjemmets Venner – Grønbjerg Friskoles Støtteforening og mange private donationer 

 

Abildaa Smede & Maskinforretning – Anneberg & Søn I/S, Grønbjerg –  Biosteel, Grønbjerg – Brejning-el., Tim – Entrepenør Ejnar Vendelbo – Spar ØrnhøjFDZ zoneterapeut, Klinikforsundhed.dk, Grønbjerg – Grønbjerg Auto – Grønbjerg Tømrer og Snedker ApS v. Jørgen Bank og  Hakon Pøhl, Grønbjerg – Hee Offset – Henning Sørensen EL – Højmoses Planteskole, Grønbjerg – IDE Husene, Grønbjerg – Læge Henrik Thomsen, Grønbjerg –  Komfort-Huse, Grønbjerg, – Klip Inn, Ørnhøj,  – Murermester Jens Kirk, Grønbjerg – Ringkjøbing Landbobank – Vildbjerg Auto/Grønbjerg Karosseriværksted, Grønbjerg  Ørnhøj ELØrnhøj Fodklinik – Ørnhøj-Grønbjerg Kraft-Varmeværk – SuperBrugsen Spjald