Runestenen orienterer i uge 3

Runestenen orienterer i uge 3 

Søndag d. 21. januar Nr. Omme Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste


Grønbjerg Friskole meddeler:
Luksusproblem med udfordringer
 
Vi er i bestyrelsen blevet opmærksom på en kommende udfordring. Det drejer sig om, at der fra sommerferien ikke vil være plads til flere nye vuggestuebørn, som har et ønske om at være i NaturMusen. Det er jo positivt, at der bliver født mange nye børn i Grønbjerg og dem, vil vi naturligvis gerne kunne byde velkommen. Vi ser med stor alvor på, at det ikke skal blive nødvendigt at afvise lokale familier og søskende til børn, som i forvejen er tilknyttet enten NaturMusen eller friskolen.
Derfor vil vi kigge på forskellige muligheder for en løsning. Det kan være enten en midlertidig pavillon, et flytbart lille hus el. som efterfølgende vil kunne sælges igen. Hvis nogen af jer har forslag modtages de meget gerne. Det er klart at der skal være ordentlige forhold og Klaus og Niels Henrik vil i den nærmeste fremtid undersøge muligheder og krav til indretning.
Vi vil gøre, hvad vi kan for at løse dette problem, som vi anser for at være et luksusproblem – dog med stor betydning for de involverede familier.
På vegne af bestyrelsen
Jette Rask