Redaktionen

Ansvarshavende redaktør:

Mogens Ballegaard

Sønderkjærsvej 9

Grønbjerg

6971 Spjald

25 47 05 89

Mail

 

Runestenen udkommer seks gange om året midt i de ulige måneder.

Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (Tidl. Videbæk Kommune) og trykkes i 350 eksemplarer og vi respekterer ikke et "nej tak"!

Internetversionen lægges  på nettet den dag bladet omdeles i lokalsamfundet.

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

Den trykte udgave kan tilsendes for et mindre beløb + porto.

Bankkonto 7650 - 2686793

Mobilpay til: 25 47 05 89 (Skriv dit navn og - "Rune" i meddelelsesfeltet)

Læs om Runestenens tilblivelse i 1993

 

Vejviser / Telefonnøgle for Grønbjerg

Hvert år udkommer Vejviser for Nr. Omme Sogn.

Vejviseren bringer oplysninger om samfundet til borgerne i nærområdet.

Derudover er der en fortegnelse over foreninger, forretninger og service i Grønbjerg.

Alle voksne er delt op efter navn.

Alle børn er delt op efter fornavn og derudover er fødselsåret med.

Børn er man i Grønbjerg indtil man bliver 18 år hvorefter man flytter over i "de voksnes række" såfremt man stadig bor hjemme.

Alle indbyggere er endvidere delt op i gadeorden.

 

Af hensyn til registerloven kan det ikke lade sig gøre at få oplysningerne på folkeregisteret. Så derfor skal der et stort stykke detektivarbejde sættes i værk for at få alle nye tilflyttere med i vejviseren.

Vi forsøger at få e-mail adresser "ud" af folk således at de kan trykkes i bladet og benyttes til Runestenens mailservice tillige. Det er Runestenens opfattelse at Internet og e-mail kommunikationen er kommet for at blive.

Alle bidrag med nye tilflyttere med tlf. og e-mail adresser er særdeles velkomne på mail.

Vejviseren er nu "digitaliseret" hvilket betyder at store dele af vejviseren kan fås som pdf-filer.

Vejviseren er primært for Grønbjergs Lokalbefolkning

Man kan erhverve sig Vejviseren på anmodning på e-mail.

 

Udgivelsestidspunkterne i 2021 blive som følger:

Runestenen Nr. 174.

Runestenen Nr. 175.

Runestenen Nr. 176.

Runestenen Nr. 177.

Runestenen Nr. 178.

Runestenen Nr. 179.

Deadline lørdag d. 31. december 2021

Deadline lørdag d. 26. februar 2022

Deadline lørdag d. 30. april 2022

Deadline lørdag d. 25. juni 2022

Deadline lørdag d. 27. august 2022

Deadline fredag d. 29. oktober 2022

udgivelse 19. januar 2022

udgivelse 16. marts 2022

udgivelse  18. maj 2022

udgivelse  13. juli 2022

udgivelse 14. september 2022

udgivelse  16. november 2022