Redaktionen

Ansvarshavende redaktør:

Mogens Ballegaard

Sønderkjærsvej 9

Grønbjerg

6971 Spjald

25 47 05 89

Mail

 

Runestenen udkommer seks gange om året midt i de ulige måneder.

Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (Tidl. Videbæk Kommune) og trykkes i 350 eksemplarer og vi respekterer ikke et "nej tak"!

Internetversionen lægges  på nettet den dag bladet omdeles i lokalsamfundet.

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

Den trykte udgave kan tilsendes for et mindre beløb + porto.

Bankkonto 7650 - 2686793

Mobilpay til: 25 47 05 89 (Skriv dit navn og - "Rune" i meddelelsesfeltet)

Læs om Runestenens tilblivelse i 1993

 

Vejviser / Telefonnøgle for Grønbjerg

Hvert år udkommer Vejviser for Nr. Omme Sogn.

Vejviseren bringer oplysninger om samfundet til borgerne i nærområdet.

Derudover er der en fortegnelse over foreninger, forretninger og service i Grønbjerg.

Alle voksne er delt op efter navn.

Alle børn er delt op efter fornavn og derudover er fødselsåret med.

Børn er man i Grønbjerg indtil man bliver 18 år hvorefter man flytter over i "de voksnes række" såfremt man stadig bor hjemme.

Alle indbyggere er endvidere delt op i gadeorden.

 

Af hensyn til registerloven kan det ikke lade sig gøre at få oplysningerne på folkeregisteret. Så derfor skal der et stort stykke detektivarbejde sættes i værk for at få alle nye tilflyttere med i vejviseren.

Vi forsøger at få e-mail adresser "ud" af folk således at de kan trykkes i bladet og benyttes til Runestenens mailservice tillige. Det er Runestenens opfattelse at Internet og e-mail kommunikationen er kommet for at blive.

Alle bidrag med nye tilflyttere med tlf. og e-mail adresser er særdeles velkomne på mail.

Vejviseren er nu "digitaliseret" hvilket betyder at store dele af vejviseren kan fås som pdf-filer.

Vejviseren er primært for Grønbjergs Lokalbefolkning

Man kan erhverve sig Vejviseren på anmodning på e-mail.

 

Udgivelsestidspunkterne i 2019 blive som følger:

Runestenen Nr. 156

Runestenen Nr. 157

Runestenen Nr. 158

Runestenen Nr. 159

Runestenen Nr. 160

Runestenen Nr. 161

Deadline lørdag d. 30. december 2017

Deadline lørdag d. 24. februar 2018

Deadline lørdag d. 28. april 2018

Deadline lørdag d. 30. juni 2018

Deadline lørdag d. 25. august 2018

Deadline lørdag d. 27. oktober 2018

udgivelse 16. januar 2019

udgivelse 13. marts 2019

udgivelse 15. maj 2019

udgivelse 17. juli 2019

udgivelse 11. september 2019

udgivelse 13. november 2019