Mailservice

Runestenens ugentlige mailservice i Grønbjerg

Runestenens mailservice:

Der er nu oprettet følgende separate nyhedsmails:

  • Runestenen orienteret og meddeler – (hvad sker der i den kommende uge – meddelelser fra foreningerne – fra bruger til bruger) udkommer ca. én gang ugentligt

Du kan tilmelde dig:

  1. Runestenens uge- og servicemail her

Og du kan naturligvis altid framelde dig nederst i mailen

Formålet med denne Service er at binde sognet sammen og at nyheder etc. kommer hurtig ud til så mange så mulig i Grønbjerg. - Lige i øjeblikket udsendes disse meddelelser og Service til mere end 300 mailadresser.

Runestenen har endvidere en Facebook-gruppe der også udsender diverse nyheder efterlysninger og meget meget mere.

Heriblandt er de lokale dagblade og ugeaviser samt TV og Radio. Servicen benyttes flittigt af disse medier.


Runestenens mailservice består af to elementer:

Runestenen orienterer:

Der sendes ugentlige mail ud om den kommende uges  begivenheder og arrangementer i Grønbjerg.

Er hovedsagelig de begivenheder der er annonceret i Runestenens trykte udgave

Servicen er uden omkostninger for de foreninger der bidrager til Runestenens opretholdelse og drift.

Alle initiativer kan have brug for "starthjælp".
Det forventes at så snart initiativet er på benene, at man solidarisk med de øvrige foreninger i Sognet bidrager til Runestenens opretholdelse og drift.

 

Runestenen meddeler:

Der udsendes løbende meddelelser om mange forskellige hændelser mv. i Grønbjerg.

Der kan komme 1-2-3 udsendelser om ugen afhængig af hvilke meddelelser det drejer sig om. En kat er fundet, En hund er bortløbet, Lejlighed søges, En tur i den mørke skov, Indskrivning i Grønbjerg Friskole osv. osv.

Servicen er uden omkostninger for brugerne
Dog gælder ovenstående også her.

Fra Bruger til Bruger:

I begge udsendelser er der en afdeling der hedder "Fra Bruger til Bruger"

Cykler sælges, Gyngestativ købes, El orgel gives væk osv. osv.

Denne service kan bruges frit af de enkeltpersoner/familier der bidrager til Runestenens opretholdelse og drift. Øvrige kan give et beløb efter hvor meget de synes at ydelsen har værdi for dem.


Der bringes ikke meddelelser eller lignende af kommerciel karakter

Der bringes ikke meddelelser om begivenheder der ligger uden for Grønbjerg

Der udsendes ikke reklamer for virksomheder mv.

(Ifølge loven skal modtagerne selv bestemme, om de vil modtage nyhedsmails mv.

Alle indtægter i forbindelse med denne Service går til Runestenens forbedring, og drift -

Målet er at den trykte udgave af Runestenen skal udkomme i farver.