Mads Degnbols første skoledag på Grønbjerg Friskole 7. januar 2013

Efter den sædvanlige “morgenlæsetime” var der morgensang og præsentation af Grønbjerg Friskoles nye leder, Mads Degnbol. Mads præsenterede sig for lærere og elever ved levende at fortælle om sin opvækst i Videbæk – uden mobil – med TV med én kanal – med spolebåndoptager – med leg og forsøg med elektronik der kunne have gået grueligt galt – som buddreng – avisbud – hvordan meget af lønnen blev brugt på hot dogs og varm kakaomælk – på Lomborg Efterskole – over arbejde på træfabrik – til lærling som bager – og endelig Skjern Handelsskole – håndboldtræner – og til seminariet.

Hvordan er jeg så? – Jeg bider ikke – jeg kan godt blive skrap – når nogen ikke behandler andre ordentlig – men ellers skal I bare komme og snakke med mig.

Foto: Mogens Ballegaard