LokalBrugsens overlevelse i Grønbjerg

På vegne af LokalBrugsen i Grønbjerg meddeles følgende:

Grønbjerg Brugs

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5. december 2016 har Brugsens bestyrelse behandlet følgende:
BRUGSENS OVERLEVELSE efter 31. december 2016.
På baggrund af de seneste måneders positive indtjening og opbakning fra kunder, har Uddeler Bo Blynning sammen med Kjeld Kirkedal fra COOP udarbejdet et budget for 2017. Budgettet viser et overskud, som bestyrelsen har tillid til kan sikre en rentabel drift!
Derfor er beslutningen:
Lokal Brugsen Grønbjerg fortsætter efter 31. december 2016!

Med disse ord vil bestyrelsen takke såvel kunder, Bo, Brugsens personale og de frivillige for indsatsen. Vi håber de positive tendenser fortsætter resten af året, og  i 100 års jubilæumsåret 2017.

De bedste hilsner.
Bestyrelsen for Brugsen