Klokke og Skibsfest i Nr. Omme Kirke

Runestenen

Søndag den 22. februar 2015 blev Nr. Omme kirkes nye aflastningsklokke indviet. Samtidig med indviedes et skib som Nr. Omme kirke aldrig har været i besiddelse af. Klokke er vel selvsagt placeret i klokketårnet, og alle havde mulighed for at se den nye kirkeklokke. Arkitekt Knud Fusgaard, der har været tovholder på projektet, opfordrede til at man efterprøvede klokkens klang. Det var der så nogen der gjorde.

Billedet herunder viser David Thomas, der står og fortæller om skibet Martha. Det er David Thomas der har arbejdet med skibet i de sidste to år og har foræret Nr. Omme kirke skibet.

Som man kan se var der en efterfølgende reception med lidt godt til ganen.

David-og-skibet