Femte skolestart i Grønbjerg Friskole

Flaget hejses på første skoledag medens første vers af “I østen stiger skolen op” synges.

goddag-nyt-skoleaar

Traditionen tro hilser alle børnene goddag til alle lærerne efter morgensamlingen den første skoledag i det nye skoleår

 

1.skoledag

Sarah og hendes forældre Jannie Husted Pedersen og Carsten Lilbæk var meget spændte på hvad der nu skal ske. Det var første skoledag for alle tre, idet Sarah er parrets første barn i skoleregi.

(Foto Mogens Ballegaard