Fedt initiativ i Grønbjerg GUF

De kalder det “Kom i form og tab dig” kombineret med “Små skridt til vægttab der holder”. Et forløb over tre måneder med motion kombineret med teori om, hvordan man kan holde et vægttab. Kurset er inspireret af metoder fra Sundhedsstyrelsen og den motionelle del varetages af Lissi Aagaard Dyrberg, medens den teoretiske del varetages af Else Pedersen, der også arbejder inden for området i sin hverdag. Man mødes to gange om ugen i de tre måneder. Der er 21 mødeaftner hvoraf de seks er med den teoretiske del. Det er frivilligt at møde op, men arrangørerne opfordrer til, at man følger alle seks gange teori, hvor man bl.a. støtter hinanden og fører “logbog” i bestræbelserne på at holde eventuelle målsatte vægttab. De aftner, af ca. halvanden times varighed, hvor der ikke er teori på programmet, kan man naturligvis være forhindret.

Kurset kommer til at koste: 400,- kr. for både teori og motion og ellers 200,- for teori alene og 300,- for motion alene. Der er første mødeaften er den 27. marts, hvor man kan høre om projektet og om man er interesseret.

Der var mødt 14 deltagere op til introduktionsaftenen og arrangementet er ikke kun for piger.