Elever overrækker check til Red Barnet

I Grønbjerg Friskoles drama 2017 var FNs børnekonvention omdrejningspunktet.

Eleverne havde besluttet at give entreindtægterne til Red Barnet.

Grønbjerg Friskole havde elevmøde torsdag den 2. marts så alle børnene var samlet til mødet, som blev indledt med Kim Larsens sang ”Alle børn har ret”

To repræsentanter for Red Barnet i Ringkøbing var netop inviteret til denne torsdag hvor alle børn kunne overvære at Red Barnets repræsentanter fik overrakt en stor check på ikke mindre end kr. 7.764,-

Læs mere på www.runestenen.dk – side 16-18