12 mio. kr. projekt gravet i gang.

Halmfyrs anlægget i forbindelse med Ørnhøj-Grønbjerg Kraft Varme Værk blev gravet i gang onsdag i vinterferien kl. 13.

Der var indkøbt en funklende ny spade, så formand for værket Mogens Nørgaard kunne foretage det første spadestik. Heldigvis var bunden meget sandet, så flere dages klar frost gjorde det ikke umuligt, at få spaden i jorden. Formanden bød velkommen og kunne glæde sig over, at tre års forarbejde nu kunne sættes i gang.

Bestyrelsen, entreprenørerne, projektansvarlig og et par håndfulde tilskuere var mødt frem for at overvåge begivenhederne, som blev efterfulgt af en invitation til kaffe og småkager i ørnhøjhallens cafeteria.

Der skal investere 12 mio. kr. i projektet, der bliver ledet af AEA – Aktive Energi Anlæg -, og hvor hovedentreprenørerne er Skibild entreprise og Linka. Skibild skal stå for bygningerne med en kedelhal og et lagerrum til 600 halmballer, og Linka i Lem skal levere halmfyrsanlægget der består af halmopriver og en 30 m lang halmbane og halmfyrskedel.

Det hele skal kobles sammen med det eksisterende og transmissionsledningerne til solvarmen skal føre vandet frem. Derfor er anlægget også anbragt ved siden af det 5.000 m2 store solfangeranlæg på Halkjærsvej i Ørnhøj

Halmkedelanlægget skal stå for 60-70 procent af varmeproduktionen. Solvarmeanlægget dækker i forvejen 20 procent, så de sidste cirka 10 procent kommer fra gassen.

Anlægget forventes at komme i drift til vintersæsonen 2017-2018.

Deres udsendte kan i øvrigt meddele, at Niels Dam er det bestyrelsesmedlem fra Grønbjerg, der supplerede bestyrelsen, så den nu er blevet fuldtallig.