Hvordan skal Algade se ud efter kloakprojektet?

Det inviteres du til at komme med dit bud på:

Tirsdag den 4. december kl. 19.30 i Konfirmandstuen

I et samarbejde mellem RKSKs vejafdeling og Grønbjergs befolkning skal der udfærdiges en plan over Algades udseende, hvor der tages hensyn til beboere, cyklister, børn, trafik, hastighed, udseende og meget mere.
Der skal nedsættes et udvalg, der skal i dialog med vejafdelingen.
Alle med interesse i Algades udseende kan møde op til denne aften med forslag, ønsker mm.

Med venlig hilsen
Grønbjerg-2000
(Grønbjerg-2000 er samtlige foreninger i Grønbjergs forum)